کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد
کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد
ستاد انتخابات کشور، کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ کلیات جدول زمان بندی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی به شرح زیر است:

ردیفشرح برنامهمهلت اجرا به روزتاریخ اجرا
۱صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران۱ روز۱۴۰۳/۳/۱۰
۲تشکیل هیات های اجرائی مرکزی و شهرستانی۱ روز۱۴۰۳/۳/۱۰
۳ثبت نام از داوطلبان۵ روز(از زمان انتشار دستور شروع انتخابات)۱۴۰۳/۳/۱۰تا ۱۴۰۳/۳/۱۴
۴رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان۷ روز۱۴۰۳/۳/۱۵ تا ۱۴۰۳/۳/۲۱
۵انتشار اسامی نامزدها توسط وزارت کشور۱ روز۱۴۰۳/۳/۲۲
۶تبلیغات انتخاباتی نامزدها۱۵ روز۱۴۰۳/۳/۲۳تا  ۱۴۰۳/۴/۶
۷ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها۱ روز۱۴۰۳/۴/۷
۸اخذ رای۱ روز۱۴۰۳/۴/۸
۹مجموع  زمان انجام فرایندها ۳۰ روز۱۴۰۳/۳/۱۰ تا ۱۴۰۳/۴/۸
۱۰انجام مرحله دوم( در صورت لزوم)۱ روز۱۴۰۳/۴/۱۵