کیفرخواست عوامل قطع ۲۱ اصله درخت در استان قم صادر شد
کیفرخواست عوامل قطع ۲۱ اصله درخت در استان قم صادر شد
کیفرخواست عوامل قطع ۲۱ درخت اکالیپتوس در محوطه یک مجموعه فرهنگی ورزشی در استان قم صادر شد.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مبنی بر قطع ۲۱ اصله درخت کهنسال اکالیپتوس در یک مجموعه ورزشی و در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه پرونده در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و دستورات قضایی لازم صادر شد.

عوامل این مجموعه گرچه اقدامات اولیه را برای اخذ مجوز انجام داده بودند، اما متاسفانه قبل از اخذ مجوز لازم و بدون رعایت ضوابط و مقررات و اجرای مفاد نامه شهرداری مبنی بر جابه جایی این درختان، اقدام به قطع درختان به منظور ساخت و توسعه فضای مورد نیاز کرده بودند.

گفتنی است که به موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، متقاضیان قطع، جابه جایی و سربرداری درختان باید مجوز لازم را از شهرداری اخذ کنند و اگر کسی عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور درختان را قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد به مجازات مندرج در ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، محکوم خواهد شد.