یک پنجم ایران سفیدپوش شد
یک پنجم ایران سفیدپوش شد
گزارش ماهواره‌ها نشان داد، 20.6 درصد از مساحت ایران در تاریخ 14 بهمن 1402 پوشیده از برف شده است.

به گزارش خبربین آنلاین: در حالی که چهارمین خشکسالی پیاپی تا دهه اول بهمن ۱۴۰۲ بر سر ایران سایه افکنده بود، دو سامانه بارشی به طور همزمان یک پنجم مساحت ایران را سفیدپوش کردند.

ماهواره‌ها عمق برف در برخی نواحی از ایران را فراتر از ۲ متر گزارش کردند.

بررسی سابقه بارش برف در ایران نشان می‌دهد، ایران در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ سفیدترین روز خود در ۲ سال گذشته را پشت سر می‌گذارد.

میزان بارش برف امروز نسبت به روز مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش را تجربه می‌کند.


جدول مقایسه پوشش برف کشور امسال نسبت به پارسال به تفکیک حوزه‌های آبریز