۱۸ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان تا چند روز آینده پرداخت می‌شود
۱۸ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان تا چند روز آینده پرداخت می‌شود
بر اساس پیگیری خبرنگار فارس، 16 همت از پاداش بازنشستگان امسال تا کنون پرداخت شده و 18 همت نیز تا چند روز آینده پرداخت می‌شود.

به گزارش خبربین آنلاین: داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست خود با شورای برنامه‌ریزی استان لرستان در مورد پرداخت پاداش بازنشستگان، گفت: مجموع پاداش بازنشستگان ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که قبلا برای حدود ۷۵ هزار بازنشسته و ۳۰ هزار ایثارگر، مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. بخش باقیمانده نیز روز گذشته تخصیص داده شد که تا چند روز آینده به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

بر اساس پیگیری خبرنگار فارس، از مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان که مربوط به سال قبل است، تا کنون ۳۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات آن تخصیص یافته و ۱۶ هزار میلیارد تومان از پاداش بازنشستگان در سال جاری تا کنون پرداخت شده و ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز تا چند روز آینده پرداخت می‌شود.