۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزوده می‌شود
۵۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزوده می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت تا پایان سال 50 هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه این بانک‌ها می‌شود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ، کسب و کارها و تولید از بازار بانکی انجام می‌شود، برای تامین مالی نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت و رعایت نسبت کفایت سرمایه در این بانک‌ها است.

در این زمینه سید احسان خاندوزی امروز در صفحه مجازی خود نوشت: از عوامل اصلی ضعف تامین مالی تولید، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها است. تاکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های تحت مدیریت دولت اختصاص یافته است و در تلاشیم تا پایان سال افزایش سرمایه بانک‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برسانیم، یعنی معادل مجموع افزایش سرمایه بانک‌های دولت در همه دولت‌های قبل است.

گرچه همه مشکلات واحدهای تولیدی نقدینگی و سرمایه در گردش نیست، اما به گواه اکثر تولیدکنندگان و نیز کارشناسان تامین سرمایه در گردش از موانع مهم بر سر راه افزایش تولید در کشور به‌شمار می‌رود که با تامین مالی و سرمایه در گردش از طریق بانک‌ها می‌توان به رفع این مشکلات امیدوار بود. در عین حال دولت تلاش دارد با رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار در قالب سامانه ملی مجوزها زمینه فعالیت‌ کارآفرینان در اقتصاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کند.

در حال حاضر ۳۷ بانک در کشور داریم که بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران جزو بانک‌های صد درصد دولتی و بانک‌های ملت، تجارت و صادرات از بانک‌هایی هستند که دولت در آن سهام دارد و بقیه بانک‌ها، بانک‌های کاملاً خصوصی و یا سهامی عام حاضر در بورس هستند که به تامین مالی برای تولید و تامین سرمایه در گردش اقدام می‌کنند.

سهم بانک از تامین مالی حدود ۹۰ درصد، سهم بازار سرمایه حدود ۸ درصد و سهم بازار بیمه حدود ۲ درصد است.