۹ هزار میلیارد تومان اعتبار پاداش بازنشستگان اختصاص یافت
۹ هزار میلیارد تومان اعتبار پاداش بازنشستگان اختصاص یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز از تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار باقیمانده پاداش پایان خدمت بازنشستگان خبر داد‌.

به گزارش خبربین آنلاین: با توجه به این که برای پرداخت پاداش بازنشستگان باید منابعی در بودجه پیش‌بینی شود،‌ این پاداش با توجه به محدودیت منابع معمولا با تاخیر یک ساله پرداخت می‌شود. عمده پاداش بازنشستگی مربوط به معلمان است.

‌در این زمینه داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی خود از تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار باقیمانده از مجموع ۳۳ هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت ۷۵ هزار بازنشسته و ۳۰ هزار ایثارگر تا پایان سال ۱۴۰۱، خبر داد.

طبق اعلام منظور، پاداش بازنشستگان تا چند روز آینده به حساب آنها خواهد شد.