‌زمین‌های بیش از ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شو‌د
‌زمین‌های بیش از ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شو‌د
بر اساس یکی از بندهای لایحه بودجه 1403 زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری فاقد اعیانی و باغ‌ویلاهای مجلل که بیش از 25 میلیارد تومان ارزش داشته باشد، مشمول مالیات 2 در هزار می‌شود.

به گزارش خبربین آنلاین؛ دولت در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کمک به ساخت و ساز در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور پیش‌بینی کرده است، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک آن بوده است.

واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌شوند و باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز خواهند شد که ۵۰ درصد از جریمه‌های دریافتی بر حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل اختصاص می‌یابد.