شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد
شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد
به گفته معاون برنامه‌ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده شماره‌گذاری تمامی وسایل نقلیه طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو ممنوط به پرداخت عوارض شده است.

به گزارش خبربین آنلاین؛ مهدی ابراهیمی گفت: شماره گذاری کلیه وسایط نقلیه اعم از وارداتی و تولید داخل برای اولین بار در کشور طبق قانون ساماندهی خودرو منوط به پرداخت عوارض شده است.

معاون برنامه ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده بیان داشت: با توجه به قانون ساماندهی و توجه این قانون به مساله زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف سوخت مساله صورت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در اولویت قرار گرفت که سرعت خروج خودروهای فرسوده را تسریع کند.

وی افزود: در برهه حساس کنونی در خصوص شماره گذاری خودروهای وارداتی با رویکرد خودروهای تجاری و سنگین در آخرین روز کاری سال گذشته آیین نامه ای ابلاغ شد که از روز پنج اردیبهشت لازم الاجرا است. با توجه به افزایش عوارض این خودروها که در این روز، فشار زیادی روی ثبت شاسی های وارداتی در کشور داشتیم و میزان گواهی اسقاط برای شماره گذاری هم کم بود.

ابراهیمی اظهار داشت: نیاز کشور برای شماره گذاری بسیار بیشتر از ظرفیت کنونی بود. به دلیل کمبود گواهی اسقاط، فضای نامناسبی ایجاد و قیمت های غیر رسمی در این حوزه بسیار بیشتر شد.

معاون برنامه ریزی ستاد نوسازی ناوگان نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده بیان کرد: به دلیل نبودن گواهی و کم فروشی و رشد قیمت ها خارج از ضابطه این تصمیم توسط ستاد نوسازی و طبق تبصره سه آیین نامه سامانه صنعت خودرو به عوارض ریالی مبدل شد.

وی افزود: تا زمانی که گواهی کافی تولید شود رویکرد ما ریالی خواهد بود و تا زمان تامین این گواهی به اصل اولیه آن بازخواهیم گشت.