وضعیت قابل قبول هوای تهران
وضعیت قابل قبول هوای تهران
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبربین آنلاین: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۷ بوده و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۷۲ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

در سال جاری هوای تهران در ۹ روز در وضعیت «پاک»، ۲۰۱ روز در وضعیت «قابل قبول»، ۸۹ روز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۱۲ روز در وضعیت «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار داشت. شمار روزهای «بسیار ناسالم» و «خطرناک» در سال جاری تا امروز صفر است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول(سالم) یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.