۷ برابر مسکن مهر برای نهضت ملی زمین تامین شد
۷ برابر مسکن مهر برای نهضت ملی زمین تامین شد
به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن تامین شده که در تاریخ مسکن‌سازی کشور بی‌سابقه است.

به گزارش خبربین آنلاین: ارسلان مالکی با اشاره به زمین تامین‌شده برای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: تاکنون ۴۰ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به شهرهای کشور برای طرح نهضت ملی مسکن آماده‌سازی شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تامین زمین برای ساخت ۱.۸ میلیون مسکن در شهرک‌ها گفت: با محاسبه زمین تامین‌شده در شهرک‌ها علاوه بر الحاق به محدوده شهرها زمین تامینی نهضت ملی مسکن به ۵۰ هزار هکتار می‌رسد.وی افزود: در هیچ طرح متمرکز ساخت مسکن در طول تاریخ چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن تامین این میزان زمین سابقه نداشته است.

این مقام مسئول گفت: در مسکن مهر کل زمین اضافه شده ۸ هزار هکتار بود، اما در نهضت ملی نزدیک به ۷ براب مسکن مهر زمین تامین شده است.
دلیل ساخت ۲۷ شهر ساحلی مشخص شد
مالکی گفت: ما ۳۱ استان در کشور داریم که ۴ استان در نوار ساحلی جنوب کشور است، و ۲۷ استان در سایر مناطق؛ بر این مبنا برای هر استان خارج از نوار ساحلی یک شهر در نظر گرفته شده البته این به معنای اختصاص یک شهر به یک استان نیست.